(1)
พรหมประสิทธิ์ น. . . ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา. Acad. J. n.a. Syst. Dev. 2023, 1, 31-42.