[1]
พรหมประสิทธิ์ น. . ., “ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา”, Acad. J. n.a. Syst. Dev., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 31–42, พ.ค. 2023.