[1]
สุขสำราญ จ. และ เกตพันธุ์ เ. 2021. การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี. 9, 1 (มิ.ย. 2021), 115–118.