(1)
สุพล ย.; ศรีพรหม ว.; สิงห์ไชย พ. รูปแบบในการขับเคลื่อนการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง ด้วยโปรแกรมพี่เลี้ยง ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ. HPC10 Journal 2022, 10, 48-64.