(1)
สุขสำราญ จ. .; เกตพันธุ์ เ. . การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19. HPC10 Journal 2021, 9, 115-118.