[1]
สุพล ย., ศรีพรหม ว., และ สิงห์ไชย พ., “รูปแบบในการขับเคลื่อนการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง ด้วยโปรแกรมพี่เลี้ยง ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ”, HPC10 Journal, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 48–64, ธ.ค. 2022.