[1]
สุขสำราญ จ. . และ เกตพันธุ์ เ. ., “การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19”, HPC10 Journal, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 115–118, มิ.ย. 2021.