กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) กับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy