[1]
ภัทรกุลวิวัฒน์ พ. และ แตระกุล ส. 2021. ปัจจัยเสี่ยงและผลการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย. 1, 2 (ธ.ค. 2021), 115–22. DOI:https://doi.org/10.14456/jemst.2021.12.