(1)
ภัทรกุลวิวัฒน์ พ.; แตระกุล ส. . ปัจจัยเสี่ยงและผลการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก. Jemst-01JHS 2021, 1, 115-22.