[1]
ธงธรรมรัตน์ ญ. 2023. การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย. วารสารราชานุกูล. 34, 2 (เม.ย. 2023).