(1)
ธงธรรมรัตน์ ญ. การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย. ว. ราชานุกูล 2023, 34.