[1]
ธงธรรมรัตน์ ญ., “การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย”, ว. ราชานุกูล, ปี 34, ฉบับที่ 2, เม.ย. 2023.