[1]
พานเพ็ง ย., ป้องกัน ป., บุญประโคน ก. และ ปัญญาคำ อ. 2022. ประสิทธิผลของการฝึกโยคะอาสนะและการฝึกบอดี้ฟังชันนอล ที่มีต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นหญิงที่มีน้ำหนักเกิน. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย. 1, 1 (มิ.ย. 2022), 13–28.