[1]
เจริญผิว จ., มุขะกัง จ., หวาดเปีย พ. และ ศรีเมือง ธ. 2023. แรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย. 2, 4 (ก.ค. 2023), 53–62.