[1]
แสงสุวรรณ ภ., แสนศรี เ., ไกรเพ็ชร อ., พุทธิชน ก. และ เพ็งสีแสง ธ. 2023. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บของนักวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย. 2, 4 (ก.ค. 2023), 32–41.