(1)
พานเพ็ง ย.; ป้องกัน ป.; บุญประโคน ก.; ปัญญาคำ อ. ประสิทธิผลของการฝึกโยคะอาสนะและการฝึกบอดี้ฟังชันนอล ที่มีต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นหญิงที่มีน้ำหนักเกิน. SPSC_Network 2022, 1, 13-28.