(1)
เจริญผิว จ.; มุขะกัง จ.; หวาดเปีย พ.; ศรีเมือง ธ. แรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์. SPSC_Network 2023, 2, 53-62.