เจริญผิว จ.; มุขะกัง จ.; หวาดเปีย พ.; ศรีเมือง ธ. แรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 53–62, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SPSC_Network/article/view/625. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.