[1]
พานเพ็ง ย., ป้องกัน ป., บุญประโคน ก., และ ปัญญาคำ อ., “ประสิทธิผลของการฝึกโยคะอาสนะและการฝึกบอดี้ฟังชันนอล ที่มีต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นหญิงที่มีน้ำหนักเกิน”, SPSC_Network, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 13–28, มิ.ย. 2022.