[1]
ดวงมณี ป., “การจัดการรายกรณีโรคจากการทำงาน โรคเอ็นอักเสบข้อศอกด้านนอก ของบุคลากรหน่วยงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลศรีสะเกษ”, SPSC_Network, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 27–40, พ.ย. 2022.