[1]
จิตตานนท์ น. 2024. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไตที่ได้รับการผ่าตัดเอาไตออกด้วยวิธีการส่องกล้อง. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 9, 1 (ก.พ. 2024), 331–339.