[1]
ศรีอินทรา ศ. 2024. ปัจจัยเสี่ยงของการพบมะเร็งในกรณีผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กตรวจ ก้อนของต่อมไทรอยด์เป็นชนิด non-diagnostic. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 9, 1 (ก.พ. 2024), 542–549.