[1]
อติชาติ เ. 2022. ระบบสารบรรณ ในยุค 5G. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 4, 2 (ธ.ค. 2022), 22–32.