[1]
บัวคำ อ. 2022. การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อ คุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลชานุมานจังหวัด อำนาจเจริญ. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 4, 3 (ธ.ค. 2022), 58–70.