(1)
บุญยืน ส. กระบวนการจัดการ Covid -19 ในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์). ech 2023, 8, 500-508.