(1)
ศรีอินทรา ศ. ปัจจัยเสี่ยงของการพบมะเร็งในกรณีผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กตรวจ ก้อนของต่อมไทรอยด์เป็นชนิด Non-Diagnostic. ech 2024, 9, 542-549.