(1)
กุยแก้ว จ. . การพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา. ech 2022, 7, 22-29.