(1)
นีละพันธ์ ส. . การประเมินผลการจัดตั้ง Community Isolation ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น. ech 2022, 7, 59-68.