(1)
หาญณรงค์ อ. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากย่านาง (Tiliacora Triandra (Colebr.) Diels.) บ้านวังใหม่ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. ech 2022, 1, 23-33.