(1)
แย้มสว่าง อ. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นพริ้ว: กรณีศึกษา. ech 2022, 6, 14-18.