[1]
ปุรินทะ อ., “การส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชนของแกนนำชุมชน ตามหลัก 3 R ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 198–204, เม.ย. 2023.