[1]
สงวนตระกูล อ., “รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการขยะในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมต้น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 220–228, เม.ย. 2023.