[1]
ไชยสุนทร ป. . ., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลคำม่วง :กรณีศึกษา 2 ราย”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 250–259, ส.ค. 2023.