[1]
ลักษวุธ ส., “การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase: SK) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 378–387, ส.ค. 2023.