[1]
คำน้อย ว., “การเปรียบเทียบผลการผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบ ระหว่างผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบนัดนอนโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลพัฒนานิคม”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 429–434, ส.ค. 2023.