[1]
บุญยืน ส., “กระบวนการจัดการ Covid -19 ในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์)”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 500–508, ส.ค. 2023.