[1]
วงศ์แสน อ., “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่องที่บ้าน : กรณ๊ศึกษา 2 ราย ”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 574–581, ส.ค. 2023.