[1]
จิตตานนท์ น., “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไตที่ได้รับการผ่าตัดเอาไตออกด้วยวิธีการส่องกล้อง”, ech, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 331–339, ก.พ. 2024.