[1]
ศรีอินทรา ศ., “ปัจจัยเสี่ยงของการพบมะเร็งในกรณีผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กตรวจ ก้อนของต่อมไทรอยด์เป็นชนิด non-diagnostic”, ech, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 542–549, ก.พ. 2024.