[1]
แสงบุตร ส., “ประสิทธิผลแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”, ech, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 769–776, ก.พ. 2024.