[1]
นีละพันธ์ ส. ., “การประเมินผลการจัดตั้ง Community Isolation ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น”, ech, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 59–68, พ.ย. 2022.