[1]
ทรงเดชาไกรวุฒิ ป. ., “การศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม”, ech, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 133–142, พ.ย. 2022.