[1]
อติชาติ เ., “ระบบสารบรรณ ในยุค 5G”, ech, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 22–32, ธ.ค. 2022.