[1]
นามบุตร ม., “การศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการ ยางพาราจังหวัดอุดรธานี”, ech, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 25–38, ธ.ค. 2022.