[1]
มะหะหมัด เ. และ มะหะหมัด เ., “ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อ การหกล้ม ในตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”, ech, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 17–22, ธ.ค. 2022.