[1]
มุสิกาสวัสดิ์ ส., “การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่มีภาวะช็อค: กรณีศึกษา”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 5–8, ธ.ค. 2022.