[1]
แย้มสว่าง อ., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นพริ้ว: กรณีศึกษา”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 14–18, ธ.ค. 2022.