[1]
นาสูงชน ก., “การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 86–95, ธ.ค. 2022.