[1]
อยู่เอ น. ., “การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเพดานโหว่ ที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปและมีภาวะ Malignant hyperthermia : กรณีศึกษา”, ech, ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 131–141, ธ.ค. 2022.